Türk Üroloji Derneği

Türk Üroloji Derneği Hakkında

Türk ürolojisinin temeli 1909 yılında atılmıştır. Fakat asıl benliğine 1923 yılından sonra, yani Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren kavuşmuştur. Genç Türk ürolojisi 1933 yılında bir cemiyet halinde bir araya gelmek ve bir varlık olduğunu belirtmek için kurulmuştur. Bilindiği gibi ürolojik konular uzun zaman cerrahi branşların içinde değerlendirilmiştir. Fakat ürolojinin kendine has bazı özellikleri ve farklı cerrahisi, hızla ayrı bir uzmanlık dalı olarak kabul ettirilmiş, İstanbul Tıp Fakültesi’nde ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde birer üroloji kürsüsü, daha sonra da Vakıf Gureba Hastanesi ve diğer devlet hastanelerinde birer üroloji kliniği kurulmuştur.

Üroloji adının yayılması için canla başla çalışan ürologlar bir araya gelip bir dernek kurulmasını, bir yayın organı çıkarmayı ve Türk ürolojisinin adını bütün dünyaya duyurmayı arzuluyorlardı. Bu cümleden olmak üzere 3512 sayılı cemiyetler kanunu A maddesine dayanarak 23 Ocak 1933 yılında İstanbul’da bulunan 14 ürolog bir araya gelerek TÜRK ÜROLOJİ CEMİYETİ’ni kurmuştur. Cemiyetin kurucu üyeleri alfabetik sırayla:

Ali Eşref Gürsel, Bahattin Lütfi Varnalı, Besim Eneren, Behçet Sabit Erduran, Fevzi Taner, Fuat Hamid Bayer, Fuat Kamil Beksan, Hakkı Rüştü Hasip, İhsan Arif Derman, Mehmet Ali Oma, Saim Ahmet Erkun, Suphi Şenses, Veli Canidis’dir. Bu 14 kurucu üye ilk yönetim kurulunu seçmiştir.

1939 yılında derneğin tüzüğünün bazı maddeleri değiştirilmiştir. Üye sayısı 30’a ulaşmıştır. İlk yönetimi kurulu; Başkan Behçet Sabit Erduran, 2. Başkan Fuat Kamil Beksan, Genel Sekreter Ali Eşref Gürsel, Sayman Bahattin Lütfi Varnalı, Oturum Sekreteri Fuat Hamid Bayer’den oluşmuştur.

Dernek üye sayısı 1933’de 14 üye, 1937’de 30 üye, 1975’de 82 üye, 1977’de 103, 1978’de 128 üye ve 2006’da üye sayısı 1100’e varmıştır. Derneğin tüzüğü 1939’da değiştirilmiş ve 1630 sayılı kanun nedeniyle 1973 yılında tüzük yeniden yazılmıştır. 1975’de Derneğin adı ’Türk Üroloji Derneği’ olarak değiştirilmiştir. 1984’de tekrar yeni bir dernek tüzüğü yapılmış tekrar ’Türk’ ismi derneğin ismine eklenmiştir. Bu tekrarlama 1980 yılında dernekler yasasının değiştirilmesi nedeniyle bütün derneklerin tüzüklerinde yapılmıştır. 1996’da derneğin tüzüğü değiştirilerek yönetim kurulu üye sayısı 7’ye çıkarılmış ve iki yılda bir dernek seçimlerinin yapılması tüzüğe konmuştur. Türk Üroloji Derneği, bugün 32. cildini tamamladığı Türk Üroloji Dergisi’ni çıkarmaktadır. Ayrıca 19 ulusal kongre gerçekleştirmiştir. Dernek Türk ürolojisinin gelişmesi ve ilerlemesi için çalışmalarına devam etmektedir.