Türk Barter

Türk Barter Hakkında

Türk Barter Hakkında Bilgi

Barter Ticaret Sistemi, şirketlere ihtiyaçlarını kendileri için en uygun ödeme enstrümanı olan üretilen mal ve hizmet karşılığı satın olma olanağı sunarak, işletmelerin kendi özkaynakları ile finanse olmalarını sağlayan ve bunu alışkanlığa dönüştüren bir düzenleyici sistemdir. Barter Sistemi firmalara sağladığı katkıların yanında ülkeler arası ticarette de önemli bir rol oynamaktadır. Milletler arası borçların barterlaştırılması veya ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerin devlet kasasından nakit çıkmadan barterla sağlanması ülkelerin ekonomik dengelerini kurmada çok önemlidir. Bu hassas dengelerin sağlanmasında barter işlemlerini sisteme oturtan Barter aracı şirketlerine büyük bir sorumluluk düşmektedir. Piyasanın ihtiyaç duyduğu güveni vermek, uluslararası barter anlaşmalarına imza atmak, üye firmalara ve ülkesine olan sorumluluğunu yerine getirmek barter şirketinin en önemli amacıdır.

Basın Bülteni