TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği

TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği Hakkında

TÜBİSAD HakkındaTÜBİSAD, 1979 yılında kurumuştur. Bilgi Teknolojileri, Telekomünikasyon ve Yeni Medya alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin güçlü ortak sesini temsil etmektedir. Türkiye bilişim sektöründe %95’in üzerinde bir paya sahip olan 200’den fazla TÜBİSAD üyesi, Türkiye’de yıllık 30 milyar dolarlık ticaret hacmini yönetmektedir.
Misyon

TÜBİSAD olarak temel misyonumuz, Bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon sektörlerini ülkemizin büyümesinin temel bileşeni olarak konumlandırırken, tüm üye şirketlerimizin ortak çıkarlarını evrensel değerlere bağlı kalarak en üst düzeyde temsil etmektir.
Faaliyetler

TÜBİSAD, eğitim ve istihdam, yerel katma değer üretimi, teknolojik gelişmeler, hukuksal ve kurumsal altyapının oluşturulması, sektörün ve pazarın büyümesi ve güçlenmesi, bilişim sektörüne yönelik standartların oluşturulması ve yerleştirilmesi, sektörün ve Türkiye’nin AB ile bütünleşmesi gibi konularda çalışmalar yapar.

TÜBİSAD, Türkiye’de e-dönüşümü sağlayacak ulusal projeler üretmek, bu projeleri diğer sivil toplum örgütleri, kamu ve özel sektör kuruluşları ve kamuoyu ile paylaşarak tüm kesimlerin desteğini almak suretiyle çalışmalarını yurt çapında yürütmektedir.
Yönetim

TÜBİSAD Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve İcra Kurulu (Executive Committee) tarafından yönetilmektedir.

TÜBİSAD Yönetim Kurulu, 15 asil ve 15 yedek üyeden oluşmaktadır.

Genel Sekreterlikte, Genel Sekreter ile birlikte proje, üye ve içerik yönetiminden sorumlu uzmanlar çalışmaktadır.

Ankara ve Brüksel’de temsilcilikleri bulunmaktadır.

Ayrıca, TÜBİSAD organları arasında, 3 kişiden oluşan Denetim Kurulu ile 11 kişiden oluşan Danışma Kurulu bulunmaktadır.
İş Ortakları

DIGITALEUROPE, EICTA adıyla 1999 yılında kurulmuştur. Mart 2009’da sayısal teknoloji endüstrisinin konumunu daha iyi anlatması için DIGITALEUROPE adını almıştır. Sloganı “Sayısal Avrupayı Kurmak - Building Digital Europe”dır. TÜBİSAD, 2007 yılından beri, Avrupa BT ve tüketici elektroniği sektörünü geliştirmek ve sektörün Avrupa Birliği’nde (AB) ekonomik büyümeye ve sosyal gelişmeye katkısını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren EICTA (European Information & Communications Technology Industry Association) üyesidir.

TÜBİSAD, 2007 yılından beri, Avrupa BİT (Bilişim ve İletişim Teknolojileri) sektöründe faaliyet gösteren sistem evleri, perakendeciler, distribütörler, üreticiler, diğer şirketler ve servis sağlayıcılar arasında uluslararası işbirliğini desteklemeyi amaçlayan ITCA (International Technology Channels Association) üyesidir.

TÜBİSAD, 2003 yılından beri, tüm dünyadan 60 BT derneğinin üye olduğu, dünya BT pazarının yüzde 90’ını temsil eden, dünya BT endüstrisinin sesi olan WITSA (World Information Technology and Services Alliance) üyesidir.

TÜBİSAD, 4 Aralık 2003’te Başbakanlık genelgesi ile e–Dönüşüm Türkiye Projesi’nin hayata geçirilmesi amacıyla kurulan e–Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu’nun üyesidir. TÜBİSAD 2008 yılından beri, EITO ( European Information Technology Observatory) resmi ortağıdır.