Plusdent Diş Kliniği

Plusdent Diş Kliniği Hakkında

Plusdent Diş Kliniği Hakkında Bilgiler

Diş Hekimi Mehmet Zahid Kazandı

1976 Konya doğumlu Mehmet Zahid Kazandı, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini 2001 yılında bitirmiştir. İstanbul Üniversitesinde Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim
Dalında 2003 yılında yüksek lisansa başlayan Mehmet Zahid Kazandı yüksek linans programından 2005 yılında, “Temporomandibular Eklem Disfonksiyonlarının Farmakolojik Tedavisi” başlıklı tezini vererek
mezun olmuştur. 2005 yılından beri ortağı olduğu Plusdent Diş Kliniğinde hasta kabul etmektedir.

Diş Hekimi Onur Öztürk

1978 Ankara doğumlu Onur Öztürk, 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalında
2002 yılında yüksek lisans programına başlayan Onur Öztürk 2003 yılında, “Farklı inley materyallerinin kenar uyumu” başlıklı tezini vererek mezun olmuştur. 2004 yılında aynı fakültede “Kuron Köprü
Protezleri Bilim Dalı”nda doktora çalışmasına başlamış ve halen burada akademik çalışmalarına devam etmektedir. 2005 yılından beri ortağı olduğu Plusdent Diş Kliniğinde hasta kabul etmektedir.