İsmek

İsmek Hakkında

İsmek Hakkında Bilgi

İSMEK İstanbulluların;

kişisel birikimlerini yükseltmek,
mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmek,
kent kültürü ve metropolde yaşama konusunda donanımlarını artırmak,
pasif tüketici olmaktan çıkıp aktif üretici olmalarına yardımcı olmak,
gelir elde etmelerine katkıda bulunmak,
istihdam edilebilirliklerini artırmak,
vb. amaçlarla kurulmuş, örgün eğitimi tamamlayıcı bir yaygın eğitim organizasyonudur.