Girne Amerikan Üniversitesi

Girne Amerikan Üniversitesi Hakkında

Girne Amerikan Üniversitesi Hakkında Bilgi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk yüksek öğrenim kuruluşu olarak 1985 yılında kurulmuştur. Bu sene büyük bir coşku ile kuruluşunun 25. yılını kutlamakta olan üniversitemiz, temelinde Amerikan eğitim sistemi odaklı yüksek öğrenimle öğrencilerine üstün bir hizmet sunmaktadır. GAÜ, sonraki yüzyılda yönünü belirlerken, bu özel misyonu ile en iyi şekilde yetişmiş öğrencilerini mezun etmeye devam edecektir.

Temel hedefine hizmet etmek amacıyla, GAÜ çeşitli stratejiler kullanmaktadır; bu stratejiler farklı eğitim yaklaşımlarını teşvik etmek, bursları desteklemek, işbirlikçi toplumsal sosyal projelerde yer almak ve birbirine bağlı olan, çoğulcu, global bir topluluk içerisinde sorumlu vatandaş olma yolunda kişilere ve kurumlara yön vermektedir. 1985 yılından beri, GAÜ modern bir üniversite olarak kendini anlamada gelişme göstermiştir. Global kampüsleri ve uluslararası işbirlikleri ile yaygın bir yapılanmayı benimsemiş olması GAÜ’ yü yüksek öğretim kurumları arasında ilk sıralara taşımaktadır.

Bugün GAÜ geleneksel olmayan, modern ve yenilikçi yapılanması ile Üniversite olarak kendine öz bir kimliğe sahiptir. GAÜ’deki akademik programlar; çağın ve iş dünyasının nabzını tutacak şekilde güncellenmekte veya bu ihtiyaca yönelik yeni bölümler açılmaktadır. Bu şekilde öğrencilere eğitim teknolojisindeki yenilikler ve gelişmeler yoluyla teori ile uygulama arasındaki zorlukları mezun olmadan yaşama ve araştırma imkanı sunmaktadır.

Üniversitemizin stratejik planı doğrultusunda Yöneticiler Kurulu Başkanımız; Üniversiteyi gençlerin ilk tercih ettikleri bir üniversite yapmak amacıyla gençlerin eğitim ihtiyaçlarına hizmet eden lider bir kuruluş olma potansiyeline gore öğrenci adaylarını bizlerle yaşamaya davet etmektedir. Bu amacın izlenmesi GAÜ’yü farklı kılmıştır; Üniversite, genç ve erişkin öğrenciler ile ilişkilerini sağlamlaştırmak için çabalarını devam ettirmektedir ve bu nedenle Üniversite ve programları kaliteli Amerikan eğitimi ve kişisel gelişme arayışında olan tüm öğrenciler için birinci tercihtir.

Girne Amerikan Üniversitesi, programlarının çoğunu online olarak da sunma yolunda dev adımlarla ilerlemektedir. Aynı zamanda, artık çağımızın bir gereği olan uygun profesyonel gelişimi de online olarak sunmak için işletmeler ve okullar ile ortaklıklar kurmaktadır.

GAÜ, bilgisayar teknolojisinin eğitim için en uygun öğrenme şekli olduğunu kabul etmektedir. Aynı teknoloji Üniversitenin kurmuş olduğu global kampüsleri ve işbirlikleri için modern bir alt yapı oluşturmaktadır.

Bağlantının anlamlı, kullanılabilir ve eğitime yararlı olabilmesi için, öğrenci erişmek istediği zaman bu öğrenme imkanlarına ulaşılabilir olmalıdır. GAÜ’nün amacı, duvarları olan fiziksel bir yapı içerisinde kendi kabuğuna sığmayan bir üniversite olmaktır; yani zaman ve mekan içerisine yerleşmiş fakat misyonunu yerine getirirken her iki durumda da sınırlamalar ile engellenmeyen bir üniversite olmaktır. Bunu gerçekleştirmek için, GAÜ teknoloji etkisinin ve bunun bilgiyi-öğrenmeyi nasıl değiştirdiğinin sürekli farkında olmuştur. GAÜ, öğretim programı ve öğrenme stratejilerinin bu değişiklikleri yansıttığından emin olmak için derslerini ve programlarını çağın ihtiyaçlarına göre geliştirmektedir.

Bilgi çağının öncü bir üniversitesi olarak, GAÜ mezunlarını yeni çalışma yerlerinde yetkili kılmak için çaba göstermektedir. Öğrenciler alışmış olmadıkları durumlarla, problemlerle karşılaştıkları zaman, eğitim programları yoluyla almış oldukları donanımdan çözüme doğru etkin bir biçimde çalışabilmek ve bilgiyi karmaşık durumlara uygulayabilmek için yeteneklerini en üst düzeye çıkaracaklardır. Mezunlar yeni bilgiyi önceki bilgi ve deneyimlerle aktif bir biçimde ilişkilendirmek, modelleri ve temel ilkeleri araştırmak yoluyla bir çözüme ulaşıldığında destekleyici delilleri sağlamak için destekleneceklerdir.

Başarılı, profesyonel bilgi insanları olarak, öğrencilerimiz ve mezunlarımız üniversitelerini kendilerinin sürekli ortakları olarak göreceklerdir. Girne Amerikan Üniversitesi değişimin ikna edici nitelikte olduğunun farkındadır ve modern eğitim tasarımı ile 21. yüzyılda yüksek öğrenim ile ilgili güçlükleri ve rekabeti karşılayacak bir konumdadır. Sürekli çevresel değişimlere açık olan Üniversitemiz, kendisine çizmiş olduğu yolda seçkin bir üniversite olma, kalitesinden ödün vermeden bu yolda ilerlemeye her zaman devam edecektir.