Fütüristler Derneği

Fütüristler Derneği Hakkında

2005 yılında, sosyal yaşamın ve iş yaşamının gelecekte nasıl şekilleneceğine dair uzgörülerde bulunmak üzere multidisipliner çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur.Fütüristler Derneği, sosyal ve pozitif bilimler açısından tüm disiplinlerin ve teknolojinin insanlığı ne kadar ve nasıl etkileyeceği, nelerin değişeceği ve dönüşeceğiyle ilgili görüşleri paylaşmak; iş yaşamı ve sosyal hayatı iyileştirmeye yönelik yöntemler geliştirmek üzere faaliyetlerde bulunmaktadır.

Kurucu üyeleri (alfabetik sıra); Alphan Manas, Faruk Eczacıbaşı, Işık Biren, İbrahim Kavrakoğlu, İrfan Sayar, Jan Nahum, Oguz Manas, Rıfat Sağlam, Ufuk Emekli, Uğur Yüce ve Yurtsan Atakan’dan oluşmaktadır.

2010 Mart ayından bu yana Fütüristler Derneği’nin yeni yönetim kurulu şu üyelerden oluşmaktadır;

Ufuk Tarhan – Başkan / M-GEN Gelecek Planlama Merkezi Başkanı

Murat Şahin- Başkan Yardımcısı / SecureDrive & Original Kurucu Ortak

Dr. Mustafa Aykut – Genel Sekreter / Türk Telekom-Uluslararası Politika,Standart ve Regülasyon Grubu

Dr. Alper Alsan – Sayman / Siemens A.Ş. Sağlık Sektörü Bilgi Teknolojileri İş Birimi Yöneticisi

Cem Tarık Yüksel - Üye / Unilever Türkiye Başkan Yrd.

Betül Onat – Üye / Kora Genel Md.

Çiğdem Ertem – Üye / Intel Türkiye Genel Müdürü

Zafer Parlar – Üye / Istventures Başkanı

Zehra Öney – Üye / Mobilera Genel Müdürü Kurucu Başkan

Alphan Manas hizmetlerine Onursal Başkan olarak devam etmektedir.

Fütüristler Derneği bünyesinde başkanlığını Boğaziçi Üniversitesi’nden Renin Canbolat’ın, yardımcılığını Yeditepe Üniversitesi’nden Yücel Demirtaş’ın yaptığı, Gençlik Komitesi bulunmaktadır.

Fütüristler Derneğinin halen; Bahçeşehir, Okan, Yeditepe, Kadir Has ve Ege Ünivetsitelerinde, Özel Sezin Lisesi’nde ve Fütürizm Kulup ve Öğrenci toplulukları bulunmaktadır.

Bursa-Yeşim Tekstil’de bir Fütürizm Kulubü kuran ilk şirkettir.

Genç Fütüristlerin faaliyetlerini Yasemin Sungur ve Volkan Öztürk koordine etmektedir.

Üniversitelerde Future Talks organizasyonlarından Fatma Çalışkan sorumudur.