Ekol Drama Sanat Evi

Ekol Drama Sanat Evi Hakkında

Ekol Drama Sanat Evi, Türkiye'de alanında otorite olan ve ortak ideallerine kendilerini adamış uzman eğitmenleri, öğrencileri ve çağdaş eğitim sistemiyle bir "Ekol" olmak yolunda ödün vermeden çalışıyor. Bünyemizdeki Ekol Drama Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nde araştırmalar yapıyor, drama alanındaki kuram ve uygulamaları atölye çalışmalarıyla bütünleştiriyor, bilgi ve yorumlarımızı öğrencilerimizle paylaşıyoruz.

Günümüzde uygulanan ve öğrenci merkezli en etkili eğitim disiplinlerinin başında gelen “Yaratıcı drama tekniği”ni kullanarak, 7’den 70’e birçok insana “Özgür bir ortamda bireysel gelişimlerini serbestçe gerçekleştirebilme” olanağı tanıyoruz.

Bizce farkındalık ve özgüven, bir işe başlamadan önce edinilmesi gereken en önemli donanım. Yaş farkı, kurum ve birey gözetmeksizin tüm öğrencilerimize bu donanımı kazandırmak adına, onları içlerinde var olan cevherin farkına varmaları için yönlendiriyor ve destekliyoruz.

Kurum ve bireylere, Kurumsal Eğitim ve Kurumsal Proje çalışmalarında standart programlar yerine, ihtiyaçları doğrultusunda “Özel projeler” geliştiriyoruz. Her sorunun farklı bir kaynağı ve farklı bir çözümü olduğuna inanıyoruz. Genelde “İş odaklı” özelde “Birey odaklı” bir sistemle çözüm ortağımızın yükünü azaltıp, yapılan çalışmayı daha verimli, farklı ve özel kılıyoruz.

Ekol Drama Sanat Evi olarak; 1999 yılından bu yana eğitmen kadromuz, yetiştirdiğimiz öğrenciler, geliştirdiğimiz müfredat, metot ve projeler ile bir “ekol” olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Söyleyecek ve yapacak çok şeyimiz var; profesyonel yaklaşımımızla yaşamın her alanında iletişimin geliştirilmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.