EÇEV Ege Çağdaş Eğitim Vakfı

EÇEV Ege Çağdaş Eğitim Vakfı Hakkında

Türk eğitim sisteminin bilimsellik, akılcılık, laiklik, özgürlükçülük, demokratlık, ulusalcılık, eşitlik, yaygınlık ve özgürlük niteliklerini kazanması ve bunun kurumsallaşması doğrultusunda katkı sağlamak ve bunu yönlendirmektir.