Deri Tanıtım Grubu

Deri Tanıtım Grubu Hakkında

Deri Tanıtım Grubu Hakkında BilgiDTG Nedir?

Deri Tanıtım Grubu, Türk derisini iç ve dış pazarlarda tanıtmak, pazar ve ihracat potansiyelini artırmak, hazırlanacak projeleri hayata geçirmek amacıyla 2005 yılında kurulmuş bir örgüttür.

DTG'nin Kurucuları

DTG, deri sektöründe faaliyet gösteren firmaların desteği ile Dış Ticaret Müsteşarlığı koordinasyonu, İstanbul Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği ve Ege Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği organizasyonunda kurulmuştur.

DTG'nin Görevleri

Deri Tanıtım Grubu, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Türk deri sektörü işbirliğinde; Türk deri ve deri mamülleri ve ayakkabı sektörlerinin ihracatına ivme kazandıracak bir pazarlama, pazar geliştirme, tanıtım stratejisi oluşturmak, başta ihracat pazarları olmak üzere bütün dünyada sektörün pazar payını artırmak, Dünyaya Türk derisi imajını yerleştirmek, Ar-Ge ve pazarlama, tanıtım ve markalaşma konusunda kalıcı faaliyetleri organize etmek amacıyla kurulmuştur.

DTG Sekreteryası

DTG tarafından yapılan toplantılar, iş programları, resmi ve özel yazışmalar, iş takvimi, bütçe, sektörel kuruluşlarla koordinasyon ve sekreterya hizmetleri İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yürütülmektedir.

DTG'nin Faaliyetleri

Türkiye'ye gelen turistlere yönelik tanıtım faaliyetleri;
Bu faaliyet kapsamında İstanbul ve Antalya Havalimanları Dış Hatlar Terminallerinde reklam panoları kiralanarak, Türkiye'ye gelen turistlere Türk derisi tanıtılmaktadır.

Türkiye'deki İç Pazara Yönelik Tanıtım Kampanyası

Bu kampanya ile yurt içinde Türk derisi imajının yaratılması, deri ürünlerinin günlük yaşantımızda kullanımının arttırılması, tüketicinin bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Söz konusu kampanyaya, halkın beğenisini toplamış her biri kendi kulvarında zirveye ulaşmış, başarılı, ünlü isimler Türk derisi giyerek gönülden destek vermişler ve ilanlar yurt içinde büyük yankı uyandırmıştır.

Yurtdışı Tanıtım Faaliyetleri

Yurtdışı tanıtım faaliyetleri ile deri, deri mamülleri ve ayakkabı sektörünün başta hedef pazar ABD olmak üzere genel olarak dünyadaki pazar payının artırılması, pazarlama, tanıtım ve markalaşma konusunda kalıcı faaliyetler gerçekleştirilmesi, dünyada bir Türk derisi imajının yaratılması amaçlanmaktadır.

Deri Tanıtım Grubu yurtdışı tanıtım faaliyetlerine 2006 yılından itibaren başlamış olup, sektör tarafından ABD hedef pazar seçilmiştir. Deri Tanıtım Grubu yukarıda sıralanan amaçları doğrultusunda başta hedef pazar ABD olmak üzere bütün dünya ülkelerinde fuar, toplantı, alım ve ticaret heyetleri, seminerler, basın ve yayın kuruluşlarına ilan verilmesi gibi çeşitli etkinlikler düzenleyecektir.