Darülaceze Müessesesi

Darülaceze Müessesesi Hakkında

Darülaceze Müessesesi Padişah Abdülhamid Han iradesiyle 1895 yılında İstanbul da kurulmuş olup, 15 Nisan 1916 tarihli Darülaceze Nizamnamesine göre yönetilmektedir.

İlk kuruluşu Dâhiliye Nezareti bünyesinde olan Darülaceze, Osmanlı Devleti döneminde değişik bakanlıklara bağlı olarak hizmetlerini sürdürmüş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti döneminde doğrudan doğruya Hükümetçe, Cumhuriyetin ilanından bir süre sonra da, Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâletine bağlı olarak idare edilmiştir.

08.03.1999 tarihinden itibaren İçişleri Bakanlığına bağlı olarak faaliyetini sürdüren Darülaceze Müessese Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı’nın 30 Ağustos 2007 tarih ve B.01.0.KKB.01–08/D–1–2007–544 sayılı onayı ile Başbakanlığa, Başbakanlığın 2007/22 sayılı Görev Dağılımı genelgesiyle de Devlet Bakanlığı’na bağlanmıştır. Son olarak Müessesemiz, Cumhurbaşkanlığı’nın 07 Temmuz 2011 tarih ve B.01.0.KKB.01–08/D–1–507 sayılı onayı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlanmıştır.