Asperder

Asperder Hakkında

DERNEK HAKKINDA
Kuruluş

Kısa adı ASPERDER olan Asperger Sendromu ve Otizmle Hayat Derneği , 2008 Eylül 'ünde Asperger-Turk ( http://health.groups.yahoo.com/group/asperger-turk/ ) yazışma grubunun insiyatifi ve adı geçen grubun kurucusu Mesut Başar'ın öncülüğünde kurulmuştur.
Bakışımız

ASPERDER, Otizmli insanların ve ailelerin hayatını mutluluk ve refah içinde sürdürmeleri için vardır. Aile birliğinin korunması ve aile içi dayanışma ASPERDER için önemlidir.

ASPERDER, Otizmin indirgenmesinde Özel Eğitim metod ve yöntemlerinin vazgeçilmez ve kıyaslanamaz olduğunu savunur.

ASPERDER, Sivil örgütlenmeye önem verir; bu amaçla ailelerin ve/veya otizmle ilgili kişilerin bir araya gelerek DERNEK kurmalarını destekler.

ASPERDER, Otizmli bireyleri ve onların ailelerini, ayrıca otizmin etkilemediği ama kalbi otizmliler için atan Gönül dostlarını varolan DERNEK'lere destek olmaya davet eder.

ASPERDER, Nörolojik kökenli diğer engel gruplarına ( Down,Angelman,Williams,Prader Willi, Fragile X,Rett, Spina Bifida,Epilepsi,Hidrosefali,Heller,v.b) mensub birey ve ailelerin de mutluluk ve refahını önemser.

ASPERDER, Otizm ve diğer Nörolojik rahatsızlıkların önlenmesi için alınacak önlemleri destekler; aynı şekilde bu rahatsızlıkların artışına yol açtığı düşünülen çevresel etkenlerin ( her türlü çevresel kirlilik, gıda toksinleri ve elektromanyetik kirlilik,v.b) elimine edilmesi çabalarını destekler.

ASPERDER, nakdi yardım ve bağış almaz.

ASPERDER, otizm dışı alanlarda Sosyal İşletmeler kurmak yolu ile finansal kaynak oluşturmak ve otizmliler ve aileler yararına çalışacak insan kaynakları oluşturmak üzere yapılanmaktadır.

ASPERDER, insan sağlığına ve diğer canlılara saygılı, çevre ve doğaya önem veren oluşumları destekler.

ASPERDER, her türlü düşünsel ve bedensel emeğe saygılıdır.

ASPERDER, Sanata, Sanat üretimine ve Sanatçıya önem ve değer verir. Sanat üretimini teşvik eder.
Amacımız

ASPERDER, Otizmli bireylerin tedavi ve terapilerinin sağlanması, eğitim ve öğretimlerinin sağlanması, meslek edinebilmeleri ve asgari destek ile yaşamlarını uygun şartlarda sürdürebilmelerini ve ailelerin mutluluk ve rafahının sağlanmasını amaçlar.

ASPERDER, toplumun Otizm konusunda bilinçlenmesini amaçlar.

ASPERDER, toplumun Otizm ve benzeri insanlarla bir arada yaşaması için gerekli şartların oluşturulmasını amaçlar.

ASPERDER bu anlamda yapılacak yasal düzenlemelerin Otizmli insanlara ve onların ailelerine en çok faydayı ve yaşamsal kolaylığı sağlayacak şekilde gerçekleşmesini amaçlar.

--------------------------------------------------------------------

İletişim

Asperger Sendromu ve Otizmle Hayat Derneği
Life with Asperger Syndrome & Autism Association
Kütük no : 34 - 152 / 175

Adres : Ebussuut cad.no:65 Ağaoğlu işhanı.No:65 Oda:305 pk:34112 Sirkeci _ Istanbul

Tel : (0212) 5 123 987
Faks : (0212) 5 123 988
e-posta: asperder@gmail.com

----------------------------------------------------------