Amerikan Hastanesi

Amerikan Hastanesi Hakkında

Amerikan Hastanesi Hakkında Bilgi

Türkiye ve çevre ülkelerdeki hastalara, dünya standartlarında modern sağlık hizmeti veren, tam teşekküllü bir sağlık merkezidir.

1920 yılında Amiral Mark L. Bristol tarafından kurulan hastane, Türkiye’de kâr amacı gütmeden kurulan ilk özel hastanedir. Hastane ile aynı anda kurulan Amiral Bristol Hemşire Okulu da, Türkiye’nin ilk hemşirelik okulu olarak hastanenin ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Hastane ve hemşirelik okulu; 1995 yılında işletmenin New York’taki ilk sahibi American Hospital of İstanbul Inc. şirketinin yönetim kurulu kararı ile Vehbi Koç Vakfı’na devredilmiştir.
Kızılhaç’ın yardımları ile Amerikan Yüksek Komiserliği tarafından 1920 yılında Çarşıkapı’da ahşap bir köşkte faaliyete geçen hastane, 1939 yılında bugünkü adresine taşınmıştır. Ana girişi Poyracık Sokak’tan olmakla beraber, bodrum katı dâhil, toplam dört katlı bina, Amerikalı mimarlar tarafından projelendirilmiştir.

Hastanenin genişleme ihtiyacı üzerine, 1972 yılında ek bir bina yapılarak ana giriş Güzelbahçe Sokak yönüne alınmış, 1987 yılında ise Poyracık Sokak yönüne ikinci ek bina ilave edilmiştir. 1990 yılına kadar ana binaya iki kat daha eklenmiştir.
1945 - 1995 Yılları Arası
Amiral Bristol Hastanesi olarak anılan hastanenin yönetimi, (ABD kaynaklı fonların kuruması ile karşılaştığı sıkıntılar nedeniyle) 1995 yılında Vehbi Koç Vakfı’na devredilmiştir.
1995 - 1999 Yılları Arası
Poyracık Sokak’taki ek bina statik olarak güçlendirilmiştir. Eklenen 2.020 metrekareyle 5.570 metrekareye çıkarılan alan polikliniklere tahsis edilmiştir.
Büyükçiftlik Sokak yönünde mevcut kapalı otopark üstündeki diğer binalar ile bağlantılı 15.760 metrekarelik yeni binaya, hasta yatak odaları, yoğun bakım ünitesi, doğumhane ve ameliyathaneler yerleştirilmiştir.
Satın alınan Güzelbahçe Kliniği’nin eklenmesiyle hastane arazisi, yaklaşık olarak 7.000 metrekareye ulaşmıştır.
2000 - 2002 Yılları Arası
Güzelbahçe Kliniği’nin yerine yapılan 11.360 metrekarelik binanın birinci katında; Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi, zemin katında; idari birimler, banka ve sanat galerisi, bodrum katında ise otopark yer almaktadır.
Binada ayrıca Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu ile üniversite ve hastanenin beraberce kullandığı konferans merkezi bulunmaktadır.
2002 - 2004 Yılları Arası
Yeni yapılan çelik bina, hastane ana girişinin üstünde yer almakta olup, 2.975 metrekarelik alana sahiptir.
2004 - 2007 Yılları Arası
1999 Marmara Depremi sonrasında yaptırılan statik testlerin negatif çıkması nedeniyle, 1939 yılında inşa edilen ana bina ile 1972 yılında yapılan ek bina yıkılarak 18.715 metrekarelik yeni bir bina yapılmıştır. Bu binanın birinci ve ikinci katlarında poliklinikler ve bazı idari birimler, zemin katında hastane ana girişi, klinik laboratuvar ve acil servis, bodrum katında; atölyeler, genel mutfak, personel yemekhanesi ve soyunma odaları ile onkoloji ve radyoloji poliklinikleri yer almaktadır.
Yeni şekliyle hem ana girişi hem de acil girişi Güzelbahçe Sokak yönünde yer alan hastanenin çevre düzenlemesi de yapılmıştır.

Vehbi Koç Vakfı tarafından 1995 yılından beri, hastaneye toplam 138 milyon dolarlık bina ve tesisat yatırımı yapılmış, 40 milyon dolarlık ekipman lease edilmiştir.

Amerikan Hastanesi, hem sahip olduğu tıp teknolojisini sürekli modernize edebilmek, hem de en yüksek seviyede tıbbi bakım sağlayabilmek amacıyla yatırımlarına devam etmektedir. Örneğin; radyoloji gibi hızlı gelişen alanlarda yeni nesil teknolojiyi yakalamak için, her dört - beş yılda bir, teknolojiyi yenilemeye yönelik yatırımlar yapılmaktadır.

Basın Bülteni