Akbank

Akbank Hakkında

Akbank Hakkında Bilgi

Akbank Tarihçe

Akbank, 2011 yılında da güçlü finansal yapısı, müşteri odaklı yaklaşımı, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle Türkiye ekonomisi ve reel sektörüne sağladığı desteğini artırarak sürdürmüştür.

Akbank, 2011 yılında da güçlü finansal yapısı, müşteri odaklı yaklaşımı, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle Türkiye ekonomisi ve reel sektörüne sağladığı desteğini artırarak sürdürmüştür.

Akbank, temel bankacılık hizmetlerinin yanı sıra bireysel, ticari ve KOBİ, kurumsal, özel bankacılık ve uluslararası ticaretin finansmanı hizmetlerini sunmaktadır. Bankacılık dışı finansal hizmetler ile sermaye piyasası ve yatırım hizmetleri ise Banka’nın iştirakleri tarafından verilmektedir. Sahip olduğu ileri bilgi teknolojileri ve deneyimli bankacılardan oluşan personeliyle Akbank, geniş bir yelpazede yer alan bireysel ve kurumsal müşterilerine üstün nitelikli hizmet sunmaya odaklanmıştır.

Toplam 926 şubesi ve 15.000’in üzerinde personeliyle yurt içinde güçlü ve yaygın bir dağıtım ağına sahip olan Akbank, faaliyetlerini İstanbul’daki Genel Müdürlüğü ve yurt çapındaki 20 bölge müdürlüğü aracılığıyla sürdürmektedir. Geleneksel dağıtım kanalını oluşturan şubelerinin yanı sıra, bireysel ve kurumsal internet şubeleri, telefon bankacılığı şubesi, 3.695 ATM ve 288.000’den fazla POS terminali ve diğer yüksek teknoloji dağıtım kanalları aracılığıyla da müşterilerine bankacılık hizmetleri sunmaktadır.

Akbank Bankacılık Merkezi, Türkiye’nin en yüksek kapasitesine sahip işlem merkezi olarak, 2010 yılında hizmete girmiştir. Akbank’ın verimliliğini olumlu yönde etkileyen bu Merkez, en yüksek teknolojiyle donatılmıştır.

Akbank, yurt dışındaki faaliyetlerini Almanya (Akbank AG), Hollanda (Akbank NV) ve Dubai’de (Akbank Dubai Limited) bulunan iştirakleri ve Malta’da bulunan bir şubesiyle sürdürmektedir. Akbank’ın yurt dışındaki iştiraklerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde; Akbank AG ile Akbank NV’nin Akbank AG bünyesinde birleştirilmesine karar verilmiş ve birleşme işlemleri başlatılmıştır.

Citigroup, Ocak 2007’den bu yana Akbank’ın %20’sine stratejik ortaktır. Bu ortaklık, ortak ATM, Citi Axess ve Citi Wings gibi kredi kartı uygulamaları ile bireysel bankacılık faaliyetlerinin geliştirilmesine ve ortaklaşa gerçekleştirilen kurumsal bankacılık ve proje finansmanı imkânları yaratılmasına katkı sağlamıştır. Bu faaliyetler güçlü bir işbirliği içinde yürütülmektedir.

Harvard Üniversitesi Kennedy School of Government (Harvard KSG), Akbank’ın 2001 krizi sonrasındaki dönüşüm hikâyesini ve büyüme stratejisini vaka çalışması (case study) haline getirmiştir.

Akbank yönetimi, 2001’de yaşanan ekonomik kriz sonrasında Türkiye ekonomisinin ve bankacılık sektörünün krizin etkileri ile mücadelesi sırasında, “Yeni Ufuklar Değişim Programı”nı hayata geçirmiştir. Banka’nın uygulamaya koyduğu yönetim, değişim ve büyüme stratejisi, Akbank’ı sadece krizde büyüyen bir banka haline getirmekle kalmayıp aynı zamanda Banka’nın, ekonomik krizden çıkış ve büyüme performansıyla, ders konusu ve referans kaynak olmasını da sağlamıştır.

Güçlü sermayesi, istikrarlı mevduat yapısı, ucuz maliyetli yabancı kaynak temin olanakları ve sağlam aktif yapısıyla Akbank, Türk bankacılık sektöründe öncü banka konumunu sürdürmektedir. Banka’nın 2011 yılı sonunda konsolide net kârı 2.535 milyon TL (yaklaşık 1.342 milyon ABD doları), toplam konsolide aktifleri ise yaklaşık 140 milyar TL (yaklaşık 74 milyar ABD doları) olarak gerçekleşmiştir. Banka’nın konsolide sermaye yeterlilik oranı, %16,8 ile sektördeki en yüksek oranlardan biridir.

Faaliyetlerini Türkiye ekonomisi için değer yaratma sorumluluğuyla sürdüren Akbank’ın toplam kredileri %29 artışla 74 milyar TL’ye ulaşmıştır. Akbank’ın uyguladığı etkin risk yönetimi politikaları sayesinde 2010 yılında %2,2 olarak gerçekleşen takipteki kredi oranı 2011 yılında %1,7 seviyesine düşmüş ve sektör ortalamasının altında kalmıştır.

Akbank, titizlikle uyguladığı etkin risk yönetimi politikaları ve sergilediği başarılı performans sayesinde uluslararası rating firmaları tarafından Türk bankalarına verilebilecek en yüksek kredi notlarına sahiptir.

Akbank, 2011 yılında da yurt içi ve yurt dışında çeşitli ödüllere layık görülmüştür. Global Banking and Finance Review tarafından verilen “Türkiye’nin En İyi Bankası”, Euromoney dergisi tarafından verilen “Türkiye’nin En İyi Private Banking Hizmeti Veren Bankası”, Global Finance dergisi tarafından verilen “Türkiye’nin En İyi Döviz İşlemleri Bankası” ve “Avrupa’da Sosyal Medyanın En İyi Bankası” ödüllerini almıştır.

Başarılı uygulamaları ve uzun dönemli stratejik yönetimi ile Türkiye’nin yenilikçi gücü Akbank, müşteri ilişkileri yönetimi sistemi “Atom” ile 2011 yılında Gartner tarafından verilen “CRM Excellence-Integrated Marketing” ödülünü almıştır. Akbank, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya-Pasifik ve Çin’i içine alan bölgenin (EMEA/APAC) tamamı için verilen bu ödülü alan ilk Türk bankası olmuştur. Ayrıca, Palladium Group Avrupa tarafından, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgeleri’ne (EMEA) yönelik strateji odaklı organizasyon modelini başarıyla uygulayan şirketlerin değerlendirildiği “Hall of Fame” ödüllerinde Akbank, “EMEA Bölgesi’nin En Başarılı Kuruluşu” seçilmiştir. Akbank, yönetim alanında, uluslararası düzeyde verilen en saygın ödüllerden biri olan bu ödülü alan ilk Türk bankası olmuştur.

Sermaye piyasasında aracılık hizmetleri vermek üzere 1996 yılında, Akbank’ın %99,6 oranında iştiraki olarak kurulan Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., yerli ve yabancı kurumsal müşterilere; hisse senedi, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB) işlemleri, tahvil-bono, repo, Akbank yatırım fonu alım ve satım işlemlerine aracılık hizmetlerinin yanı sıra, halka arzlara aracılık, şirket birleşme ve satın alma, finansal ortak bulunması, özelleştirme projelerinde alıcı veya satıcı tarafa danışmanlık verilmesi hizmetlerini de sunmaktadır.

Ak Portföy Yönetimi A.Ş. (AKPortföy) 2000 yılında Akbank’ın %99,99 oranında iştiraki olarak kurulmuştur. AKPortföy, 57 kurumsal yatırımcı portföyünün yönetim hizmetini sağlamanın yanı sıra kurumsal ve büyük bireysel yatırımcılara beklenti ve risk profillerine uygun portföy yönetimi hizmeti de vermektedir. AKPortföy, 2011 yılında müşterilerine sunduğu yenilikçi yatırım ürünleriyle sektörde yatırım ürünleri alanında öncü konumunu güçlendirmiştir. AKPortföy, bireysel ve kurumsal portföy yönetimi ve emeklilik fonu yönetiminde sektörde birinci sırda yer almaktadır. Ayrıca, yönetilen varlık bakımından sektörde ikinci en büyük şirket konumundadır.

1988 yılında kurulan ve Akbank’ın %99,99 iştiraki olan Ak Finansal Kiralama A.Ş. (AKLease), müşterilerine finansal kiralama hizmeti vermektedir. Sektörel bazda yapılanan AKLease, her sektörde uzman ekipleriyle firmaların gereksinimlerini ve beklentilerini karşılayacak düşük maliyetli ve uzun vadeli çözümler üretmektedir.

Akbank hisse senetleri %31,0 halka açıklık oranıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmektedir. Yurt dışında ise Banka’nın “Level 1” depo sertifikaları ABD’de OTC piyasasında işlem görmektedir. Akbank, 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla 12,7 milyar ABD doları piyasa değerine sahiptir.