Added life Value

Kurumla ilgili yüklenmiş dosya bulunamadı.