İsam Yayıncılık Sosyal Hizmetler San.ve Tic.Ltd.Şti.

İsam Yayıncılık Sosyal Hizmetler San.ve Tic.Ltd.Şti. Basın Bülteni Arşivi

İSAM DUYURU

Yayın dünyasında sosyal ve İslami bilimler alanında yeni çıkan ilmi eserler İSAM web sitesinin ana sayfasında ayrılacak özel bir köşede aylık periyotlar halinde duyurulacaktır. Yeni yayınlanan ilmi-akademik mahiyetteki eserlerinin duyurulmasını ...
Tarih: 09.12.2009

İSAM Yayınları 2009 Yeni Çıkan Eserler

Kur'ân-ı Kerim "ideal bir toplum" oluşturmak için öncelikle itikadi ve aklaki konular hakkında bir takım ilkeler koymuştur. İlahi mesajın muhatabı olan insanın sorumluluğu da, Kur'ân ın ön gördüğü istikamete yürümek için onu doğru ...
Tarih: 19.10.2009

İSAM Yayınları 2009 Yeni Çıkan Eserler

İmâmiyye Şîası’nın inanç yapısını ve geçirdiği evreleri anlamak, sadece bu mezhebin teşekkül ve kurumsallaşma sürecinin ortaya konabilmesi açısından değil, aynı zamanda İslâm düşünce tarihinin anlaşılabilmesi açısından ...
Tarih: 19.10.2009

İSAM Yayınları 2009 Yeni Çıkan Eserler

Fıkıh ilminde, para ve para mübadeleleri ilk devirlerden itibaren değişik açılardan tartışılmıştır. Para mübadeleleri, daha yaygın güncel adıyla döviz işlemleri, bilişim teknolojisinin gelişimine paralel olarak büyük bir değişim ...
Tarih: 19.10.2009