Adres: Muallim Naci Caddesi No 51 Ortaköy İstanbul

Telefon: +90 (212) 2597740

Fax: +90 (212) 2597740

Yetkili Kişi: Simya Galeri

Web: www.simyagaleri.com

Ekli Görseller & Dökümanlar

Diğer bültenler
eklenilen başka bülteni yok.

Simya Galeri 2012 Ocak Programı Takılabilir Heykeller Sergisi

Tarih: 05.01.2012
‘‘ Önce sevmek gerek…karşına bir malzeme çıkar, ona sevgi ile yaklıaştıkça, sokuldukça tanırsın.Tanıdıkça da seversin.Bir kere sevdin mi gönlünü verdin mi bu malzemeye, nakış da olur heykel de, mask da. ’’

SANAT TARİHİ OKUMALARI

SERAP YÜZGÜLLER ARSAL

2, 9, 16, 23,30 Ocak Pazartesi 11.00 -1300

"Sanat Tarihi Okumaları" Sanat tarihini "sanatçıların tarihi" olarak ele alan yaklaşımı benimsemeyen bu seminerin amacı, Ortaçağ, Rönesans, Maniyerizm, Barok başta olmak üzere odaklandığı dönem sanatını 'temsil' ettiği 'söz' bağlamında yorumlamaktır. Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rembrandt, Rubens, Caravaggio gibi pek çok ustanın yapıtlarının belirli bir 'görme biçimi' üzerinden okunacağı seminerlere, metinler üzerine gerçekleştirilecek tartışmalar da önemli bir katkı sağlayacaktır.

Seminer kapsamında ele alınacak metinler ve konulardan seçmeler:

Heinrich Wolfflin, Sanat Tarihinin Temel Kavramları ('biçem tarihi' olarak sanat tarihi: Rönesans ve Barok karşılaştırması)
Erwin Panofsky, Gotik Mimarlık ve Skolastik Felsefe (bir sanat biçemi ve bir felsefi düşünce arasındaki 'dolaysız' ilişki!)
Erwin Panofsky, İkonografi ve İkonoloji (Sanat tarihinin kılcal damarlarından biri: İkonografik yöntem)
Sigmund Freud, Sanat ve Sanatçılar Üzerine (Michelangelo'nun Musa'sı neyi betimler?)
Nicos Hadjinicolaou, Sanat Tarihi ve Sınıf Mücadelesi (Marksist yaklaşım üzerinden Görsel İdeoloji kavramı)
Chris Murray, 20. Yüzyılda Sanatı Okuyanlar (Sanat tarihi kuramcılarının yaklaşımlarına genel bakış)

AÇIK YAPIT POETİKASI 20. YÜZYIL SANATI

Resim, Heykel, Fotoğraf, Mimarlık ve Sinema

SEDA YAVUZ EROL

2, 9, 16, 23,30 Ocak Pazartesi 15.00 -17.00

Görmekten hissetmeye: 20. ve 21.yy'da Sanat: Seminerlerin amacı 20. Ve 21. yüzyıl sanatına 360 derece bir bakış oluşturmak. Özellikle kavramlar üzerinden yapılacak sunumlar, basit bir tarihsel özet sunmaktansa derinlemesine bir okuma yapmayı hedefler. Modernizm ve sonrasında ‘aşk, eğlence, korku, sadakat, ihanet, doğurganlık, yalnızlık, yabancılaşma, terk etme/edilme‘ gibi temalar seçilerek, sanatçıların yapıtlarını oluşturma mantığı ve izleyicinin konumlanışı tartışılacaktır.

02 Ocak Pazartesi: Kuzgun Acar: Dünyanın çivisi

09 Ocak Pazartesi: Fluxus: Sanat ve festival

16 Ocak Pazartesi: Pop Sanat...Warhol..sanat fabrikası (!)

23 Ocak Pazartesi: John Berger'in gözünden Neizvestny: Sanat ve Devrim

30 Ocak Pazartesi: Japonya'dan Amerika'ya Heykel Serüveni:İsamu Noguchi

SANAT FELSEFESİ (Akşam Semineri) : EMRE ZEYTİNOĞLU

2, 9, 16, 23, 30 Ocak Pazartesi 18.30-20-30

Emre Zeytinoğlu’nun yöneteceği seminerlerin konuları ;


Modernizm üzerine eleştiriler ve estetik

Postmodern durum, estetiğin sorgulanması ve değişen sanat

Küreselleşme: Ekonomi, siyaset ve felsefe bağlamında sanat

Küreselleşme’nin vaadleri ve tıkanma noktaları

Yukarda sıralanan konu başlıkları, dönem boyunca birbirleriyle karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Bu süreçte öte yandan, estetiğin ilişki kurduğu farklı disiplinler de konu edilecek, böylece sanat ve toplumsal dinamikler arasındaki bağlantı, açık bir biçimde ortaya konulacaktır. Gerektiğinde görseller kullanılacak, kimi sanatçılar ve yapıtları üzerinde yorumlara yer verilecektir.

KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT SEMİNERLERİ
ASUMAN KAFAOĞLU BÜKE

3, 10, 17, 24, 31 Ocak Salı 18:00-20:00

Asuman Kafaoğlu-Büke’nin yöneteceği KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT Seminerlerinde,

Öykü formu incelenecek:) Dünya ve Türk Edebiyatından öyküler okunacaktır.

GÜZEL SANATLARDA VE MİTOLOJİDE TEMA OLARAK YEMEK

GÜZİN YALIN

3, 10, 17, 24, 31 Ocak Salı 14:00 - 16:00

Tarih boyunca Dünya Yemek kültürü.

TAKI ATÖLYESİ , HEYKELİN ÖYKÜSÜ, "TAKILABİLİR HEYKELLER"

SABRİNA FRESKO

Çarşamba, Cuma veya Cumartesi günleri 10:30-13:30

Afrika: Maskeler, Filler, Çöl konuları stilize edilerek takı ve heykel olarak çalışılacak.

2011-2012 döneminde takı atölyesinde Sabrina Fresko antik heykelden çağdaş heykele, heykel tarihi, heykelden takıya geçiş konulu bir atölye çalışması gerçekleştirecek. Modern takının çağdaş sanatın paralelinde konu ve duruş sergilemesi takı tasarımının önüne sonsuz bir açılım getirmiştir. “Simya takı atölyesinde bu açılımın izinde şimdiye kadar kimsenin gerçekleştirmediği özgün takılara imza atacağız”. Takı teknikleri tasarımın gerektirdiği zaman ve ölçüde uygulanacaktır.

BEETHOVEN VE SONRASI ; MÜZİKTE 19.YÜZYIL

AYDIN BÜKE

4, 11, 18, 25 Ocak Çarşamba 15.00-17.00

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası üyesi ve müzik yazarı Aydın BÜKE, Klasik Müziğin Beethoven'dan sonraki gelişimini ele alacak ve 19. yüzyılın tarihi ve sosyal olaylarının müziği nasıl etkilediğini anlatacak. Romantizmin gelişmesi, Ulusal Akımların ortaya çıkması, kısacası 1800'lerin başından sonuna dek tüm yaşanan gelişmeler ayrıntılı olarak bir yıl boyunca işlenecek.

SİNEMA TARİHİNDE ''FARKLI BİR GEZİNTİ''

MURAT ERŞAHİN

5, 12, 19, 26 Ocak Perşembe 14:00 - 16:00

"GÖĞE BAKMA DURAĞI" METİN VE YORUM SEMİNERİ

EMİNE AYHAN

6, 13, 20, 27 Cuma 14:00 – 16:00

Bu seminerde edebiyat ve yazı hakkındaki klişeleşmiş değer ölçütlerimizi (güzelliği, iyiliği, kötülüğü, yüksekliği, alçaklığı) yeniden gözden geçirecek ve her metnin nasıl kendine has değerlendirme ölçütleri sunduğunu görmeye çalışacağız. Metinleri öylece karşımızda duran ve bize hoşça vakit geçirttikten sonra bir kenarda unuttuğumuz bütün o nesneler gibi “tüketmeyeceğiz.” Turgut Uyar’ın deyişiyle, zamane “uyartılarından” biraz beri durup, insanın bu en ilgi çekici somut “üretiminin” evvela kendimizi yeniden üretmek üzere bize yaptığı Seirene davetinin ayartısına kapılmak niyetimiz. Gene Turgut Uyar’ın deyişiyle, “Göğe Bakmak” belki tam böyle bir olanaklılıklar evrenine bakmak gibi.

6 Ocak Cuma : Gilbert Adair, Yazarın Ölümü (1992), çev. Aslı Biçen, YKY.

--Roland Barthes, “Yazarın Ölümü,” (1968).

--Michel Foucault, “Yazar Nedir?,” çev. Osman Akınhay, Sonsuza Giden Dil, Ayrıntı Yay.

13 Ocak Cuma : Toni Morrison, Sevilen (1987), çev. Püren Özgören, Can Yay.

20 Ocak Cuma : Hasan Ali Toptaş, Gölgesizler (1995), İletişim Yay.

27 Ocak Cuma : Hasan Ali Toptaş “Okuyana Mektup,” Harfler ve Notalar (2008), İletişim Yay.

CAZIN FARKINA VE TADINA VARMAK - YENİ BAŞTAN
SEDA BİNBAŞGİL

7, 14, 21, 28 Ocak Cumartesi 14.30 – 16.00

Bu seminer, cazın doğuşunu, nasıl icra edildiğini, doğaçlamanın anlamını, başlangıcından günümüze kadar cazı şekillendirmiş belli başlı akımları, bu akımların yansıttığı dönemlerin sosyal, politik ve ekonomik şartlarını, ve caz tarihine damgasını vurmuş önemli müzisyenlerin stillerini inceleyerek katılımcılara caz müziği hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Jazz’ın farkına ve tadına varmak 1 Bölüm:

Jazz’ın temel unsurları: Hangi müziğe jazz diyoruz? Jazz doğaçlaması, Jazz enstrümanları, Jazz terminolojisi

Modern Dönem öncesinde Jazz: Jazz’ın kökenleri, Erken Dönem Jazz, Swing

Modern Jazz: Bebop, Cool Jazz, Hardbop, Avantgarde Jazz, Fusion, Günümüzde Jazz.

Jazz Arşivi Oluşturma Yöntemleri.

CAZIN FARKINA VE TADINA VARMAK MASTER CLASS

SEDA BİNBAŞGİL

7, 14, 21, 28 Ocak Cumartesi 16.30-18.00

Bu seminer 'Kuzey Caz'ı ile başlayacak, Polonya, Çek Cumhuriyeti gibi Doğu Avrupa'nın önemli caz merkezlerine uğrayacak. Son etapta ise Kuzey Afrika'dan başlamak üzere dünya'nın diğer bölgelerindeki önemli cazcılara kulak verecek olan seminer, 2 yıldır sürdürmekte olduğu 'Dünya'da Caz' turunu da böylece tamamlamış olacak.

SİMYA GALERİ
Muallim Naci Caddesi No 51 Ortaköy İstanbul Tel: +90 (212) 2597740
e-mail:
info@simyagaleri.com web: www.simyagaleri.com www.sabrinafresko.com

Sayfa URL'si: