Adres: Eski Londra Asfaltı, No: 15, Haznedar - Bahçelievler - İstanbul

Telefon: 0 212 644 59 00

Fax: 0 212 644 59 04

Yetkili Kişi: Gökkuşağı Koleji

Web: www.gokkusagi.k12.tr/v2/

Ekli Görseller & Dökümanlar

Diğer bültenler
eklenilen başka bülteni yok.

SBS ile ilgili aklınıza takılan soruların cevapları burada

Tarih: 23.07.2012
SBS sınavı ile ilgili çok merak edilen soruları Özel Gökkuşağı Koleji İlköğretim Okulu Müdürü Nuri Durutürk cevaplandırdı. İşte öğrencilerin ve velilerin sınavla ilgili merak ettikleri ve cevapları:

Başvuru ve Ücret Yatırma Tarihi: 05-23 Mart 2012

Sınav Giriş Belgesinin İnternette Yayım Tarihi : 28 Mayıs 2012

Sınav Tarihi : 09 Haziran 2012

Sınav Sonuçlarının İlanı : 12 Temmuz 2012

9 Haziran Cumartesi günü saat 10:00’da 8. Sınıf Öğrencileri SBS’ye girdiler. SBS Soru kitapçıkları ve cevap anahtarı aynı gün sınavdan birkaç saat sonra MEB tarafından açıklandı.100 sorudan oluşan sınav 120 dakika sürdü.

2012 yılında sınava giren olan 8. sınıf öğrencileri SBS’de sadece 8. sınıf konularından sorumlu oldular. 2012 SBS Sorularının zor mu ya da kolay mıydı konusuna gelirsek,önemli olan çok zor da olsa çok kolay da olsa ,sizin diğer rakiplerinizden daha yüksek puan almanız. Sınav kolay da olsa zor da olsa herkes için, zor ya da kolay olacaktır.

SBS ile ilgili merak edilenler

SBS'ye girmek zorunlu mu?

Hayır. Zorunlu bir sınav değil. Sınava girmeyen öğrenci, o yıl yapılan sınavda en düşük puan ne ise o puanı alır. Fakat öğrenci iyi bir Anadolu lisesine devam etmek istiyorsa, bu puan yerleştirme işleminde yeterli olmayacağından sınava girmesini tavsiye ediyoruz.

SBS sonuçları öğrencinin sınıf geçmesini etkilermi??

SBS sonuçları yalnızca ortaöğretim kurumlarına geçişte kullanılır.. Öğrencinin sınıf geçmesine herhangi bir etkisi olmaz.

Ağırlık katsayısı eşit olan dersler aynı puanı mı getirir?

Hayır. Testlerin ağırlık katsayıları, bir dersten yapılan sorunun değerini belirlemekte tek etken değil. Her dersin yapılma oranı, standart sapması gibi veriler de puanlamaya etki edeceğinden katsayılarda farklılıklar oluşur. Testlerin ağırlık katsayıları sabit kalmasına rağmen her yıl derslere ait soruların katsayı değerlerinin değişmesinin sebebi bu.

Puanların eşitliği durumunda nasıl bir yol izlenir?

Ortaöğretim yerleştirme puanlarının eşit olması halinde 8'nci sınıf SBS puanına bakılır. Eşitliğin devamı halinde 7'nci sınıf SBS puanı, yine eşit olması halinde 6'ncı sınıf SBS puanı yüksek olana öncelik verilir.

OYP ile tercih edilebilecek okullar hangileri?

Fen, Anadolu,Sosyal Bilimler, Anadolu Teknik, Anadolu Meslek, Anadolu Öğretmen, Anadolu İmam Hatip, Anadolu Sağlık, Sağlık Meslek, Adalet Meslek, Anadolu Tarım ve Tarım Meslek, Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek, Anadolu Meteoroloji Meslek liselerine yerleştirme işlemi ortaöğretim yerleştirme puanına göre yapılır.

Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP)

Öğrencinin, öğretim sürecinde elde ettiği kazanımların puana dönüşmüş halidir. İlköğretimn 6. 7 ve 8'nci sınıflarda, öğrencinin o yıl derslerden aldığı yıl sonu puanlarının toplamının, haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile elde edilir. Bu yolla öğrencinin performans ve gayretleri değerlendirmeye alınır. Puanlama 100 tam puan üzerinde yapılır. Ancak, sınıf puanı hesaplanırken bu puan 500'lük sistemde bir puana dönüştürülüyor.

Önemli olan puan değil, başarı sırası

SBS bir sıralama sınavı. Bu tür sınavlarda alınan puandan çok adayın diğer adaylar içerisindeki sıralaması çok daha önemli. SBS'de her yıl testlerin ortalaması değişir, buna bağ lı olarak bir sorunun değeri, bir önceki yıla göre artar ya da düşer. Bu nedenle tercih yaparken sadece bir önceki yıl okula ait taban puanlarıyla hareket etmek yanıltıcı olabilir.

SBS’DE HANGİ DERSLERDEN SORULAR ÇIKARTest No:

Test Adı

1

Türkçe

2

Matematik

3

Fen Bilimleri

4

Sosyal Bilimler

-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi

-Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi

-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi

5

Yabancı Dil

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

İlköğretim kurumlarının 8. sınıflarında SBS’ye katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Her adayın cevap kâğıdı, 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.

b. SBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için beş ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Yabancı dil testinden muaf olan işitme engelli öğrencilerin yabancı dil ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin yabancı dil testi dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, yabancı dil testinden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

h. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

Ağırlıklı standart puan hesaplanırken esas alınacak ağırlık katsayıları Tablo-2’de verilmiştir.


Tablo–2

Ağırlıklı Standart Puan Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık Katsayıları

Test Nu

Test Adı

ASP

Katsayıları

1

Türkçe

4

2

Matematik

4

3

Fen Bilimleri

3

4

Sosyal Bilimler

3

5

Yabancı Dil

1TOPLAM15

Öğrencilerin Ham Puanı Hesaplaması

Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aşağıda verilmiştir.

Ham Puan (HP) Hesaplaması :

image

Xi : Türkçe, Matematik, Sosyal Bil., Fen Bil. veya Yab. Dil testlerinden herhangi birini ifade eder.

HPXi : Öğrencinin Xi Testi Ham Puanı

Standart Puan (SP) ve Ağırlıklı Standart Puan (ASP) Hesaplaması

imageSPXi : Xi Testi Standart Puanı

ORTXi : Xi Testinin Ham Puan Ortalaması

SS Xi : Xi Testinin Standart Sapması

image

ASP Xi : Xi Testi Ağırlıklı Standart PuanıAK Xi

: Xi Testi Ağırlık Katsayı

Öğrencilerin Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) ve SBS Puan Hesaplaması

TASP : Toplam Ağırlıklı Standart Puan

ASP Türkçe : Türkçe Testi Ağırlıklı Standart Puanı

ASP Mat : Matematik Testi Ağırlıklı Standart Puanı

ASP Fen : Fen Bilimleri Testi Ağırlıklı Standart Puanı

ASP Sosyal : Sosyal Bilimler Testi Ağırlıklı Standart Puanı

ASP Yab. Dil : Yabancı Dil Testi Ağırlıklı Standart Puanı

a. Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir.

b. Kopya taraması sonucu bazı testleri iptal edilen ve TASP’ı, en küçük TASP’nın altında olan öğrencilerin, SBS Puanları 100 puan olarak kabul edilecektir.

c. Polis Kolejine girmek isteyen öğrenciler SBS’ ye katılacak ve OYP’ye göre tespit edilecektir.

Sınıf Puanı ve Ortaöğretime Yerleştirme Puanının Hesaplanması

Ortaöğretime Yerleştirme Puanı

6, 7 ve 8. sınıftan SBS puanı ile yıl sonu başarı puanından elde edilen sınıf puanı (SP) esas alınarak hesaplanır.

Yılsonu Başarı Puanı

Öğrencinin derslerden aldığı yıl sonu puanları, o derslere ait haftalık ders saati ile çarpılarak ağırlıklı yıl sonu puanları hesaplanır. Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile de yılsonu başarı puanı hesaplanır. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılır, okuldaki her bir sınıf için, 8 inci sınıflardaki en yüksek puan 500 tam puana dönüştürülür.

b. Yılsonu başarı puanlarının 500 tam puana dönüştürülmesi işlemi, kaynaştırma yoluyla veya özel eğitim sınıf/okullarında eğitim gören öğrenciler için diğer öğrencilerden ayrı olarak ve kendi grupları içinde yapılır.

Sınıf puanı, o yılın seviye belirleme sınavı puanının %70’i ve yılsonu başarı puanının %25’i esas alınarak elde edilen puandır.

Ortaöğretime yerleştirme puanı, 6. sınıfın sınıf puanının (SP6) % 25’i, 7. sınıfın sınıf puanının (SP7) %35’i ve 8. sınıfın sınıf puanının (SP8) % 40’ı toplanarak elde edilen puandır.

Herhangi bir sebeple seviye belirleme sınavına katılmayan öğrencinin seviye belirleme sınavı puanı, o yıla ait en düşük seviye belirleme sınavı puanıdır.

Ek puan, uluslararası yarışma ve sınavlarda ülkemizi temsil hakkı kazanmış olduğunu belgeleyen öğrencilere katıldıkları yıl için sınıf puanlarına belirlenen oranda verilecek puandır.

Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesinin Nisan 2010/2631 TD ek fıkrasına istinaden Millî Eğitim Bakanlığı, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Bakanlığın iş birliği yaptığı diğer Bakanlıkların katıldığı uluslararası sınavlara/yarışmalara ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı kazanmış olan öğrencilere, katıldıkları yıl için sınav puanlarına belirlenen oranda ek puan verilecektir.

Bu olimpiyat, sınav ve yarışmalara katıldıkları yıla ait sınıf puanının altın madalya alan veya birinci olan öğrenci için %4’ü, gümüş madalya alan veya ikinci olan öğrenci için %3’ü, bronz madalya alan veya üçüncü olan öğrenci için %2’si, katılanlar için ise %1’i o yıla ait sınıf puanına eklenerek katıldıkları sınıf puanı belirlenir. Ek puanlı sınıf puanı ile 500 puan üst sınırı aşılabilir.

Öğrenim gördüğü yıl içinde birden fazla uluslararası sınav ve yarışmalara katılıp başarılı olan öğrencinin almış olduğu en yüksek derece, sınıf puanının hesaplanmasında dikkate alınır.

Ekip ya da takım olarak yarışmalara katılıp başarılı olan öğrencilerin aldıkları ek puan sınıf puanlarına ilave edilir. Bu haktan derece veya katılım belgelerini ibraz eden öğrenciler yararlanabilir.

Bu belge okul müdürlüğü tarafından e-Okul sistemine sınav tarihinden önce işlenmelidir.

Ayrıca TÜBİTAK dışında diğer bakanlıklar aracılığı ile uluslararası sınav/yarışmalara katılan öğrenciler, başarı belgelerini sınav/yarışmayı düzenleyen bakanlık birimlerine ”Ulusal elemelerden geçmiş, uluslararası temsil hakkı kazanmıştır” ifadesi yer alacak şekilde onaylatacaklardır. Öğrenciler konu ile ilgili belgelerini ve dilekçelerini sınav tarihine kadar YEĞİTEK Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığına göndereceklerdir.

Süresi içerisinde genel müdürlüğümüze ulaşmayan belge ve dilekçeler işleme alınmayacaktır.

Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesinde belirtilen esasa göre ülkemizi temsil etme hakkını kazandığını belgeleyemeyen öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacaktır.

SINAV İTİRAZLARI

a.
Sınav sorularına, cevap anahtarına ve sonuçlara yapılacak olan itirazlar soruların ve sonuçların http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) takvim günü içinde yazılı olarak YEĞİTEK’e yapılabilecektir.

b. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

c. İtirazların incelenmesi için öğrenci velisi tarafından YEĞİTEK Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 10 TL (On TL KDV Dahil) yatırılması gerekmektedir. Ücret yatırıp itiraz dilekçesi ile birlikte banka dekontunu göndermeyen adayların başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır

ç. İtirazların cevaplanmasında Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

d. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

Sektörler:
Sayfa URL'si: