Ramazan Bayramı’nda akrabaları ziyaret edeceğiz

Tarih: 15.09.2009
MasterCard tarafından gerçekleştirilen MasterIndex Araştırması’na göre, Türk Halkı’nın yüzde 51’i Ramazan Bayramı’nı akraba ziyareti ile geçirecek. Yüzde 45’lik kesimin evde geçirmeyi planladığı Ramazan Bayramı’nda sadece yüzde 3’lük kesim tatile gidecek. Halkın bayram alışverişi daha çok giysi çikolata / şeker ve yiyecek / içecek odaklı.

Ramazan Bayramı için ayrılan ortalama bütçe ise 253 TL.


MasterCard tarafından Türkiye’nin kentsel nüfusunu temsil eden 11 il merkezinde 1000 kişi üzerinde yapılan MasterIndex araştırmasının verilerine göre, Türk Halkı’nın çoğunluğu (yüzde 51) bayram tatilini akraba ziyaretiyle geçirecek. Yüzde 45’lik kesim evde oturacak, yüzde 3 tatile çıkacak, yüzde 1 ise önce akraba ziyareti yapacak sonra tatile çıkacak. 55-64 yaş grubunun %56’sı, 65 yaş üstü grubun ise %77’si bayramı evde geçireceğini belirtirken, daha genç yaş grupları bayramı ağırlıklı olarak akraba ziyaretleriyle geçirecek.

Ortalama Bayram Bütçesi 253 TL

Araştırmaya göre Türk Halkı Ramazan Bayramı için ortalama 253 TL ayırıyor. Bu rakam sosyo ekonomik seviyeye göre değişiklik gösteriyor. A SES’e mensup kesimin bütçesi 372 TL’yi bulurken, B SES’in bütçesi 251 TL, C1 SES’in bütçesi 268 TL, C2 SES’in bütçesi 242 TL, DE SES’in bütçesi ise 197 TL.

Bayram için bütçesi en bol yaş grubu ortalama 325 TL ile 20 – 24 yaş grubu. Bunu 318 TL ile 35 – 44 yaş grubu izliyor. Bütçesi en dar kesim ise 15 – 19 yaş grubu (171 TL). Ramazan Bayramı bütçesine bölgesel bazda bakıldığında ise İç Anadolu Bölgesi halkı 345 TL ile liderliği elinde bulunduruyor. Ortalama 75 TL bütçeye sahip Doğu Anadolu halkı ise son sırada.

Bayram Alışverişinin Gözde Kalemleri Giyim, Çikolata / Şeker ve Yiyecek / İçecek


MasterIndex Araştırması’nda Bayram alışverişini nelerin oluşturduğu sorulan Türk Halkı’nın yüzde 67’si giyim, yüzde 65’i çikolata / şeker, yüzde 40’ı yiyecek / içecek yanıtını verdi. Diğer giderler arasında hediyelik (yüzde 11), eğlence (yüzde 7), tatil / seyahat (yüzde 2) ve kırtasiye / kitap (yüzde 2) bulunuyor. Halkın yüzde 38’i harcamalarını kredi kartı ile ödemeyi tercih ederken, kredi kartı kullanıcılarının yüzde 40’ı indirim olanakları, yüzde 24’ü taksit olanakları, yüzde 3’ü ise puan avantajına önem veriyor.

Araştırma sonuçları incelendiğinde erkeklerin (yüzde 44.7) kadınlara oranla (yüzde 31.9) alışverişlerini kredi kartı ile ödemeyi daha fazla tercih ettikleri göze çarpıyor. Yaş grupları baz alındığında 65 yaş ve üstünün yüzde 18’lik tercih oranıyla bayram alışverişi ödemelerinde kredi kartını en az tercih eden kesim, 35 – 44 yaş grubunun ise yüzde 45.7 ile en fazla kullanan yaş grubu olduğu ortaya çıkıyor. Sosyo ekonomik seviyeye bakıldığında A SES grubunun yüzde 80.4 ile bayram alışverişlerinde kredi kartını en fazla tercih eden kesim, DE SES’in ise yüzde 18.3’le en az kullanan grup olduğu gözleniyor. Araştırma sonuçlarına göre, bayram alışverişlerinde, İç Anadolu Bölgesi’nin yüzde 50.7’si kredi kartı kullanırken, Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nin ise yüzde 13.8’ü kart kullanıyor.

Sayfa URL'si: