Peryön Verilerine Göre İş Dünyası, Kişisel Egitimine Her Sene Artan Bir Önem Gösteriyor

Tarih: 10.10.2008
1971 yılından bu yana Türkiye'de İnsan Yönetimi anlayışının yaygınlaştırılması ve gelişimine liderlik eden PERYÖN, on altı yıldır düzenlediği Ulusal İnsan Yönetimi Kongresi ile iş dünyasının kişisel eğitimine gösterdiği önemi ortaya çıkardı. Tüm dünyada, eğitimin sadece okul dönemi ile sınırlı olmadığının ve kişisel gelişimin iş hayatında çok önemli olduğunun bilinci ile düzenlenen kongreler, seminerler ve çeşitli sertifika programları hız kazanırken ülkemizde de bu konuda pek çok faaliyet gerçekleşiyor. Bu faaliyetlerin en önemlilerinden biri de, on altı yıldır PERYÖN tarafından düzenlenen Ulusal İnsan Yönetimi Kongresi.

Başarılı İnsan Kaynakları Yönetimi'ne sahip şirketlerin iş dünyasında zirveye çıkacağı görüşüyle düzenlenen ve her sene farklı bir tema ile gerçekleştirilen kongrenin katılımcı profili, ülkemizde kişisel eğitime verilen önemin boyutlarını gösteriyor. Özel sektör kişisel eğitime daha fazla önem veriyor... PERYÖN'ün 2006 ve 2007 yılı arasındaki katılımcı profili analizine göre, en önemli veri özel sektör çalışanlarının kamu sektörüne oranla kişisel eğitime daha fazla önem vermesi. 2006 yılında 914 kişinin, 2007 yılında ise 1.500 kişi katıldığı kongrede özel sektör %84 ve %69 katılım oranı ile başı çekti. 2006 ve 2007 yılları verilerine göre kamu sektörü de, eskiye oranla kişisel eğitimine önem vermeye başladı. Kamu sektörü 2006 yılında katılımcıların %13'ünü oluştururken bu sayı 2007 yılında %28'e yükseldi. Sadece İnsan Kaynakları Departmanları değil, tüm departmanlar önem vermeye başladı... 2007 yılına kadar tüm veriler ister özel sektör, isterse kamu sektörü olsun veriler firmaların can damarı olan İnsan Kaynakları Departmanları'nın kişisel gelişim eğitimlerine daha fazla önem verdiğini ortaya çıkarırken, bu durum 2007 yılında büyük bir değişiklik gösterdi. 2006 yılında %29 katılım oranı ile İnsan Kaynakları Departmanları'nın çok gerisinde kalan diğer departmanlar 2007 yılında %53 katılım oranı ile kişisel eğitime daha fazla önem verdiklerini ortaya çıkardı. Yöneticiler için kişisel gelişim eğitimleri daha önemli...

PERYÖN verilerine göre, şirketlerde yönetici pozisyonundakiler kişisel gelişim eğitimlerinin iş hayatındaki başarıları için daha önemli olduğunun bilincinde. 2006 yılında %64 ve 2007 yılında %86 katılım oranı ile yöneticiler, iş hayatında yükselmenin iyi ve sürekliliği olan eğitimler ile gerçekleştiğini gösterdi. Erkekler de bayanlar kadar kişisel eğitime önem vermeye başladı... Kongre verilerinin gösterdiği sonuçlardan biri de hayatlarının her alanında daha titiz hareket eden bayanların kişisel gelişim eğitimlerine verdikleri önemin artık beyler tarafından da yakalandığı. 2006 yılında katılımcıların %61'ini bayanlar oluştururken, 2007 yılında ise %54 oranı ile erkekler ağırlıktaydı. Özetle, Türkiye'de İnsan Yönetimi konusunda en önemli referans noktası olan PERYÖN'ün yapmış olduğu analiz, kişisel eğitime özel sektörün ve yöneticilerin daha fazla önem verdiği sonucunu ortaya çıkarıyor.

Özel sektörün ve yönetici pozisyonundaki kişilerin ağırlıkta takip ettiği kongreye, öğrenciler de büyük ilgi gösteriyor. Üniversite öğrencilerinin katılımının yüksek olması da, zaman içinde gençlerin eğitime bakış açılarının farklılaştığını ve kişisel eğitimin önemini daha fazla algıladıklarını gösteriyor. Verilerin gösterdiği sonuçlardan en önemlisi de, şirketlerde artık sadece İnsan Kaynakları Departmanları'nın değil, diğer departmanların da bu tarz eğitimlere önem vermeye başlamış olmaları. Yapılan analizden çıkan ortak sonuç ise, iş hayatında başarının iyi ve sürekliliği olan eğitimlerle yakalandığı görüşünün ülkemizde yaygınlaşmış olmasından dolayı, her geçen yıl kişisel gelişim eğitimlere verilen önemin artmasıdır. PERYÖN Hakkında: 1971 yılından bu yana Türkiye'de İnsan Yönetimi anlayışının yaygınlaştırılmasında ve gelişiminde liderlik eden, bu konuda ülkemizde otorite olmanın yanı sıra, dünyadaki gelişime paralel olan PERYÖN (Türkiye Personel Yönetimi Derneği), Türkiye''de insan yönetimi alanında kurulmuş ilk sivil toplum kuruluşudur. Bilgi için: İletişim Atölyesi – Zübeyde Turgut / Tel: (216) 372 60 30 – (533) 953 78 57

Sayfa URL'si: