Kobi’lerde yönetim ve satış danışmanlığının önemi

Tarih: 13.10.2011


Araştırmalara göre KOBI'lerin %90'ı kurulduktan sonraki 5 yıl içinde kapanmaktadır. Kalanların %90'ı da sonraki 5 yıl içinde kapanmaktadır. Yani her 100 KOBI'den ancak 1 tanesi 10 yıldan daha ileri gidebilmektedir. İlk 5 yılda kapananların başarısızlık nedeni iş modeli ve ürünle ilgilidir. Yani sürdürdüğü faaliyet ile ilgili sorunlara yenik düşerler. Yeterince iyi olmayan ürün ve hizmetleri satmaktadırlar. Rekabetçi değillerdir. Farklılık yaratamamaktadırlar vs.

İkinci 5 yıla geçmeyi başaranların kapanma sebebi ise artık işletmeyi ayakta tutacak enerjinin kalmamış olmasıdır. Ayakta kalmak için öyle sert bir mücadele vermişlerdir ki, sonuçta işi devam ettirecek güçleri tükenmiştir. Bazıları sermayesiz kalmıştır. Bazıları sürekli borç faizi ödemekten kazançlı hale gelememiştir. Bazılarında işi taşıyan ortaklar, artık gelirsizliğe tahammül edemez hale gelmiştir. “Bir yerde çalışsa idim, buradan kazandığımdan fazla kazanırdım” diye düşünmeye başlamışlardır. Bazılarında insani gerekçeler ile tabiri caiz ise işin tadı kaçmıştır.

Aslında buradaki temel sorun sistemleşememe sorunudur. Bunun merkezinde ise teşhis problemi yatar. Bu sorunları belirlemede ve gidermede sizlere destek oluyoruz.


Yönetim danışmanlığı; şirketlerin uzun vadeli amaçları doğrultusunda, stratejik, yapısal, yönetsel ve operasyonel konularında, öneri ve hizmetleri sunmaktır.

Bu kapsamda;
Firma analizi, mevcut durum analizi, stratejik planlama , organizasyonel süreçlerin oluşturulması, süreç iyileştirme, yeniden yapılandırma, rekabet ve büyüme stratejileri oluşturulması, değişim yönetimi, yönetim sistemlerinin tanımlanması ve kurulması, risk yönetimi ve insan kaynakları fonksiyonlarının tasarlanması ve kurulması projeleri yürütülmektedir.

Organizasyonlar sürdürülebilir başarıyı nasıl sağlarlar? İçinde bulunduğumuz pazar koşullarında en başarılı şirketler, değişen şartlara en hızlı uyum sağlayan ve beklenmeyen durumlara kendilerini en iyi hazırlayan şirketler olmaktadır. Amacınız ister şirketinizin belirli bir kolunu büyütmek, ister kapsamlı bir dönüşümle şirketinizi geliştirmek ve daha rekabetçi hale getirmek olsun, deneyimli danışmanlık ekibimiz doğru kararları almanızda ve bu kararları uygulama aşamalarında size yardımcı olabilmek için yanınızdadır.


Şimdi mesela gitmeyi çok istediğiniz bir yer var. Ama nasıl gidileceğini bilmiyorsunuz. Ancak yine de yola çıktınız, olmak istediğiniz yere varabilmek için tüm yolları denediniz. Sonuçta iki olasılık var; istediğiniz yere ya varırsınız, ya da varamazsınız. Varamazsanız zaten hüsran! Diğer olasılıkta varabilirsiniz, ancak çok dolaştığınız için çok yorulmuş ve tüm kaynaklarınızı tüketmiş olabilirsiniz. Oysa yola çıkmadan önce bilen birilerine yol sorabilir, olmak istediğiniz yere en kısa ve en ekonomik yoldan varabilirdiniz. Danışmanlık işte tam böyle bir şey... kendisine sorulan yolu en doğru şekilde tarif edebilmek danışmanın asli işi. Gelecekte olmak istediğiniz yere nasıl ulaşacağınızı gösteren yol haritanızın çizilmesi ve yol haritasına göre ilerlerken uzun ve gereksiz yollara sapılmasının engellenmesi önemli bir zaman ve para ekonomisi yaratır.

www.remzitekeli.com.trwww.satisfikirleri.com
Sayfa URL'si: