Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/bbuser/public_html/system_functions.php on line 695
İSMEK El Sanatları Dergisi’nin 9. sayısı Sanatseverlerle buluştu. - Basın Bülteni

Adres: Akşemseddin Mahallesi Vatan Caddesi No:6 (Historia AVM yanı) Fatih/İstanbul

Telefon: 0212 531 01 41 - 191

Fax: 0212 531 01 41

Yetkili Kişi: İsmek - Hafize Ergene

Web: ismek.ibb.gov.tr

Ekli Görseller & Dökümanlar

İSMEK El Sanatları Dergisi’nin 9. sayısı Sanatseverlerle buluştu.

Tarih: 08.04.2010
Yayımlanmaya başladığı ilk günden itibaren tüm sanatseverlerin ilgi ve beğenisini kazanan İSMEK El Sanatları Dergisi’nin 9. sayısı okurlarıyla buluştu. El Sanatları Dergisi’nin bu sayısındaki kapak konusu “İnsan Fâni Sanat Baki”…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce 1996 yılında kurulan ve halen 219 kurs merkezinde 123 branşta ücretsiz sanat ve meslek eğitimi veren İSMEK, herkesin ücretsiz olarak ulaşabileceği yayınları ile de sanatseverleri mutlu etmeye devam ediyor. İSMEK yayınlarından biri olan ve ilk sayısından itibaren tüm sanatseverlerin ilgi ve beğenisini kazanan İSMEK El Sanatları Dergisi’nin 9. sayısı okurlarıyla buluştu.
El sanatlarına ilgi duyan herkesin başvurabileceği “ana kaynak” konumundaki “İSMEK El Sanatları Dergisi”nin muhteva ve teknik hazırlığı İSMEK Yayın Editörlüğü tarafından kurum bünyesinde gerçekleştiriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Ferrah Şarman’ın sahipliğini, İBB Eğitim Müdürü Mehmet Doğan’ın Yazı İşleri Müdürlüğü’nü, İSMEK Genel Koordinatörü Güven Çalışkan’ın Genel Koordinatörlüğü’nü yaptığı derginin Genel Yayın Yönetmeni ise İSMEK Yayın Editörü Muhammet Altıntaş. Zengin içeriğinin yanı sıra teknik kalitesiyle de dikkat çeken “İSMEK El Sanatları Dergisi”, 23 x 33 cm ebatlarında,170 gr. mat kuşe iç kağıt, dört renk baskı, 350 gr. kuşe kapak, varak yaldız, lak, mat selefon, iplik dikiş cilt gibi teknik özelliklerine sahip.
160 sayfadan oluşan ve el sanatlarının pek çok branşına yer veren İSMEK El Sanatları Dergisi, birinci sayısında “Dünya El’e Dönüyor”, ikinci sayısında “Gelenek ve Gelecek”, üçüncü sayısında “El Sanatları ve Estetik”, dördüncü sayısında “El Sanatlarının Gizli Hazineleri”, beşinci sayısında “Aşk Yolunun Sanat Yolcuları”, altıncı sayısında “Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sadâ”, yedinci sayısında “Geleneğin Sanatkârı ve Değişen Zaman”, sekizinci sayısında “Yaşayan Sanat Yaşatan Sanatçı” kapak konularını işlemişti. Bir önceki sayıda yazıları bulunan sanatkârlara, akademisyenlere ve yazarlara pek çok yeni ismin katıldığı sekizinci sayısının kapak konusu ise “İnsan Fani Sanat Baki”…
İSMEK El Sanatları Dergisi’nin Bu Sayısında Neler Var
İSMEK El Sanatları Dergisi’nin 9. sayısında da yine bundan önceki sayılarda olduğu gibi akademisyen ve sanatkârlarca hazırlanmış ve zengin görsellerle güçlendirilmiş makaleler, sanatçı portreleri ve gezi yazıları sanatseverlerin beğenisine sunuldu. İşte bunlardan birkaçı;
Prof. Dr. Faruk TAŞKALE (Gelenekten Geleceğe Tezhip Sanatında Bir Yolculuk): “Yüzyıllar boyunca tezhib sanatını etkileyen birçok nedenler olmuştur. Bu nedenlerin başında kültürel etkileşim ve değişimler, sosyal ve ekonomik nedenler, yöneticilerin sanata bakış açıları, sanatkârların tekrardan kaçınma; kendilerini ifade edebilme arzusu ve yeni arayışlar içinde olmaları gelir. Dolayısıyla bu nedenlerin yaptırım güçleri, diğer sanat kollarında olduğu gibi geleneksel sanatlar içinde önemli bir yer tutan tezhib sanatında da farklı üslupların ve tarzların ortaya çıkmasında ve tezhib sanatının gelişiminde etkili olmuşlardır. Bazı tarz ve üsluplar değişen beğeni ve istekler doğrultusunda her dönem etkili olmuşlar; bazıları ise bir süre etkin olduktan sonra zayıflayıp önemlerini kaybetmişlerdir.” ( Görsel 1)

Prof. Dr. F. Çiçek DERMAN (Doğumunun 100. Yılında Feyzullah Dayıgil): “Klâsik kuralların yeniden hatırlanıp uygulanmasında büyük emeği geçen bu sanatkârın, hayatı ve eserleri hakkında bugüne kadar bir neşriyat yapılmamıştır. Feyzullah Dayıgil, Şark
Tezyînî Sanatlar Mektebi’ni bitirmekle beraber, klâsik tarzda bir icâzetnamesi bulunmamaktadır.” ( Görsel 2)

Prof. Dr. Bekir KARLIĞA (Işığın Geldiği Yer): “Horasan ve Mâverâü’n-Nehir Tarihin en eski dönemlerinden beri önemli yerleşim yerlerinden olan Horasan ve Mâverâü’n-Nehir, her devirde bilim, düşünce, kültür ve uygarlıkların iç içe girdiği ve yeni yeni sentezler oluşturduğu merkez konumunda olmayı sürdürmüştür.” (Görsel 3)

Prof. Dr. H. Örcün BARIŞTA (Osmanlı İmparatorluğu Dönemi İstanbul Çeşmelerine Toplu Bir Bakış): ” İstanbul’a bir açık hava müzesi niteliği kazandıran kültür varlıkları ve sanat eserleri arasında kuşkusuz ki Silivrikapı’dan Rumeli Kavağı’na, Üsküdar’dan Anadolu Kavağı’na, Kadıköy’den Kartal’a ve Tuzla’dan Adalar’a kadar uzanan semtlere yayılmış, kimi özgün biçimini, kimi konumunu yitirmiş, kimi onarılarak ve korunarak günümüze
gelen çeşmelerin payı büyüktür. Bazıları doğayla, bazıları meydanla, bazıları sokakla, bazıları yapılarla bütünleşen bu çeşmeler, Osmanlı İmparatorluğu döneminin bu alandaki kazanımlarının görsel tanıklarıdır.” ( Görsel 4)

Yrd. Doç. Dr. Mustafa BÜYÜKKOLANCI (Batı Anadolu’da Üç Ayrı Dönemin ve Sanatın Başkenti Efes): “Batı Anadolu Bölgesi’ne üç kez başkentlik yapmış olan Efes’te; Roma dönemi cephe mimarisine önemli bir örnek oluşturan Celsus Kütüphanesi ve Aydınoğulları Dönemi’ne ait olan ve Beylikler Dönemi’nde nadir görülen iki minareli İsabey Camii, cephe süslemeleriyle mermer işçiliğinin doruklarındadır.” ( Görsel 5)

Ömer Faruk DERE (Hattı Pervâz Eden Ebrûlar): Kimi şafak vaktinin kızıllığını, kimi aydınlığın derin maviliğini, kimi ise gurubun hüznünü aksettirir renklerinde.
Bazen de yağmur bulutu olurlar serpmeli battallarda. Bir de bakmışsınız şiddetli rüzgar karıştırıvermiş gökyüzünü, birbiri içine giren bulutlar şal olmuşlar, taraklı olmuşlar. Ebrûlar, yeryüzünde yazı yazıldığı müddetçe hattın etrafında pervaz edecekler. Çevrelediği kelâmı her daim zikrederek. “Maşallah, Barekâllah, Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah…” (Görsel 6)

Atilla Yusuf TURGUT (Naturalist Üslûpta Çiçekler): “Naturalist üslûbun Türk tezhip sanatındaki yeri 17. yy.’ın ikinci yarısı ile başlamıştır. Bu yüzyılda tezhipte Batı etkisi
görülür. Çiçek buketleri ile naturalist üslûbun başladığı ve 18. yy. sonlarına kadar süren dönemin en ünlü tezhip sanatçısı ve lake ustası Ali Üsküdâri’dir. Mekke ve Medine tasvirleri de tezhipte bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır.” ( Görsel 7)

Ayşe ÇAL (Gün Işığında İstanbul’un 8000 Yılı): “Marmaray ve Metro projeleri kapsamında yürütülen arkeolojik kazı ve sondaj çalışmalarıyla tüm insanlığın gözbebeği olan İstanbul’un toprak altında saklı 8 bin yıllık geçmişi gün yüzüne çıkarıldı. Kazılarda neolitik çağdan Osmanlı Dönemi’ne kadar uzanan zaman dilimini kapsayan ve günlük yaşamdan ticarete, inanıştan teknolojiye farklı alanlara ait bulgular elde edildi. Heykeller, kandiller, seramikler, gözyaşı şişeleri, sikkeler, çapalar, toprak ağırlıklar vb. tüm tarihi ve kültürel eserler, İstanbul’un ne kadar zengin bir geçmişe sahip olduğunu ortaya koyuyor.” ( Görsel 8)

A. Ulvi AKIN (Modern Mimarı Ali Toy): “Hat sanatı ile mimari tasarım kurallarını aynı potada eritmeyi başaran yüksek mimar ve hattat Ali Toy, tasarımlarındaki kendine has üslubuyla dikkat çeker. Tasarımlarında yalın ancak güçlü bir ifade hissedilir. Bunda ta’lik hattatı olmasının etkisi büyüktür. Ta’lik hattı, hat nevileri içinde yalınlığı ve süs unsuru bulunmayışından, güzelinin ve dengelisinin zor yazıldığı bir yazıdır. Ali Toy yazılarının hem teknik, hem tasarım, hem de form zenginliği açısından çok güçlü olduğu görülmektedir.” ( Görsel 9)

Ayşe KOYUNCU (Piri Reis’ten Katip Çelebi’ye Osmanlı’nın Dünyaya Bakışı): “UNESCO’nun 2009 yılını “Katip Çelebi Yılı” olarak ilan etmesinin ardından, Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAM), “Piri Reis’ten Katip Çelebi’ye Osmanlı’nın Dünyaya Bakışı” adlı harita sergisi düzenledi. Geleneksel haritaların yanı sıra Osmanlı coğrafya ve haritacılığına büyük katkılarda bulunmuş Piri Reis’ten başlayarak Katip Çelebi’ye kadar uzanan haritaların yer aldığı sergi, Osmanlı Devleti’nin dünyaya bakışı ve evreni algılayışının anlaşılması açısından önem taşıyor.” ( Görsel 10)
Sanatseverlerin ücretsiz olan İSMEK El Sanatları Dergisi’ne ulaşabilmeleri için İSMEK’e şahsen başvurmaları gerekiyor. Ayrıca İSMEK’in tüm yayınları, web sitemizden indirilebiliyor.


Sektörler:
Etiketler: ismek , kurs , , sanat
Sayfa URL'si: