İnsan kaynakları için pazarlama, reklam ve marka yönetimi eğitimleri

Tarih: 07.03.2014
İnsan Kaynakları, pazarlama ve reklama ısındı.

Türkiye’yi 2 yıl önce, tamamen çalışanlara odaklı bir tam hizmet ajans yapısı ile tanıştırarak insan kaynakları departmanlarına pazarlama, reklam ve marka yönetimi konularında hizmet veren BİS İç İletişim Ajansı, düzenleyeceği seminerler ile İK çalışanlarının bu alanlardaki bilgilerine yenilerini eklemeyi hedefliyor.

Bugüne kadar sadece pazarlama departmanlarının ilgilendiği konular olan pazarlama, reklam, marka yönetimi ve halkla ilişkiler artık İK’nın da odak noktası durumunda. Faaliyetlerini etkin şekilde duyurmak isteyen ve uzun yıllardır şirketlerine pazarlama hizmeti veren ajanslardan aldığı destekle yetinmek durumunda kalan insan kaynakları departmanları, artık kendi ajansıyla birebir çalışma ihtiyacı duyuyor.

Bu kapsamda da yapılanmasında iç iletişim sorumlusu, işveren marka yöneticisi, sosyal medya sorumlusu gibi yeni görev tanımları oluşturuyor, birimler kuruyor. Bu konularda uzmanlaşma ihtiyacı duymamış mevcut personele tanınan yeni tanımlar hem bilgi eksikliği nedeniyle büyük stres kaynağı oluyor hem de departman-ajans çalışmalarından istenilen verimin alınmasını engelliyor.

İnsan kaynakları departmanının şirket içi ve dışında sürekli etkin iletişim yapmak durumunda olduğunu belirten BİS, düzenli olarak bir ajansla çalışma imkanı bulunmasa bile konuya hakim olmanın önemine dikkat çekerek, doğru iletişim ve tanıtımın çalışan aidiyet ve memnuniyetinde büyük fark yarattığını ifade ediyor.


Sayfa URL'si: