Belediyeler İle Tapu Daireleri Entegre Olmalı

Tarih: 23.07.2012
Ülkemizde son dönemde, çarpık kentleşmenin önüne geçilmesi amacıyla birçok düzenleme yapılıyor. Bu kapsamda Yapı Denetim Yönetmeliği, iskan zorunluluğu gibi birçok uygulamayla, yeni yapıların yasalara uygun bir şekilde inşaa edilmesine dikkat ediyor. Eski yapılarda ise durum biraz daha farklı.

Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun, birçok şehirde, hele İstanbul gibi eski konut sayısının çok olduğu şehirlerde ilgili düzenlemelerin yeterli olmadığını söylüyor. Hakan Erilkun, İstanbul geneline baktığımızda binaların yaklaşık yüzde 50’sinin ya kısmen ya da tamamen kaçak durumda olduğunu vurguluyor. Ilçe belediyelerine bakıldığında, kaç yapının kaçak olduğu konusunda net bir sayı bile verilemediğine dikkat çeken Hakan Erilkun, belediye arşivlerinden tek tek bakıldığında yapı tatil tutanakları ve encümen kararlarından anlaşılabildiğinin altını çiziyor.

Kaçak yapının tespitinin kolay olmadığını belirten Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun, şunları söyledi.

“Kaçak yapı eğer kat irtifak tapulu ve konut kredisi kullanılarak alınacak ise ekspertiz şirketinin incelemesinde tespit edilebiliyor. Eğer konut arsa tapulu ve nakit olarak alınacak ise ancak alıcının belediye imar arşivindeki dosyasını inceleyip anlaması ve o zaman tespiti mümkün olabiliyor. Fakat, belediyeye gidildiğinde hiç kimse dosya incelemesinde bulunamıyor.”

Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun, çözümün belediyeler ile tapu dairelerinin entegre olması gerektiğini vurguluyor. Erilkun, belediye tarafından yıkım kararı alınmış, veya kaçak kısımları nedeniyle tespit edilen binaların şerhlerinin tapu kütüğüne yapılmasına dikkat çekiyor. Erilkun, belediyeler tarafından tutulan bu kayıtların, emlak müşavirlerine de açılarak, alıcıların hak mahrumiyetlerinin önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.


Sektörler:
Sayfa URL'si: